Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

nebude ordinovať od 28.8.2023- 31.8.2023. Bolestivé prípady ošetrí:

28.8. MUDr. Fintorová   PK Chrenová ,Fatranská,NR

30.8. MUDr. Gatci         PK Chrenová, Fatranská,NR

31.8. MUDr.Zúbková     Schurmannova 11,NR