Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Futbalový turnaj prípraviek v sobotu 30.9.2023 o 10:00 na ihrisku vo Veľkom Lapáši.