Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pozývame vás na Letné obecné slávnosti, ktoré sa uskutočnia v sobotu 12.8.2023 od 16:00 na ihrisku v Malom Lapáši. Tešiť sa môžete na DJ Marek Liebe Láska z FIT Family Radio, penovú párty od našich hasičov, na Chase a Skye z Labkovej patroly, na hry pre deti aj dospelých a bohaté občerstvenie.

Akcia je realizovaná s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.