Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

KDK Lapáš každoročne organizuje v spolupráci s obcami Malý Lapáš a Veľký Lapáš DEŇ DETÍ. Tento rok sa bude konať vo Veľkom Lapáši pri kultúrnom dome v nedeľu 4. júna so začiatkom o 14.00 hod. Pre deti budú pripravené zaujímavé disciplíny, zábavné súťaže a samozrejme aj občerstvenie.

Snímka obrazovky 176