Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Od štvrtku 13. apríla do nedele 16. apríla budú na konečnej autobusovej zastávke (Na pažiti) pristavené veľkokapacitné kontajnery pre jarné upratovanie. Až do naplnenia môžete do nich ukladať veľkoobjemový odpad, ako sú staré nábytky, sedacie súpravy, matrace a podobne.

Do kontajnerov však nepatrí stavebný odpad, pneumatiky a elektronický odpad, ako televízory, práčky, chladničky a pod.

Odpad vhadzujte rozobratý, aby zabral čo najmenší priestor. Kontajnery budú snímané kamerovým systémom.