Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

hľadá brigádnika pre pravidelné doručovanie reklamných novín kaufland, v obci Malý Lapáš. Vhodné pre študentov, dôchodcov a rodičov na materskej dovolenke.

Plat od 42,00 Eur + motivačné príplatky/ za 4 roznosy. Ďalšie informácie na telefónom čísle: 0905 81 25 22.