Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Našiel sa zatúlaný pes bez známky. Prosíme majiteľa aby sa ozval na 0903 601 874.