Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Na cintoríne sa našiel kľúč. Majiteľ sa môže informovať na Obecnom úrade.