Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Na cintoríne sa našiel kľúč. Majiteľ sa môže informovať na Obecnom úrade.