Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dnes sa našiel sa diaľkový ovládač na navijak značky Superwinch. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.