Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Našiel sa mladý kocúr, je krotký, čistý, takže niekde má zrejme dobrého majiteľa. Prosíme majiteľa aby kontaktoval 0903 601 874 (najlepšie SMS), kde poskytneme viac informácií.