Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Našiel sa čip žiaka školy. Majiteľ nás môže kontaktovať na 0903 601 874