Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Našiel sa čip žiaka školy. Majiteľ nás môže kontaktovať na 0903 601 874