Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Našiel sa zelený papagáj, prosíme majiteľa aby kontaktoval obecný úrad na 037 / 7879 895.