Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pred niekoľkými dňami sa stratila mačka, volá sa Mia. V prípade že by ste ju niekde videli, prosím kontaktujte majiteľa na čísle: 0904 703 221