Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Stratili sa biely kocúr s modrými očami a sivá mačka, doma má 4 mačence. Dakujeme za každú informáciu. Kontakt 0907 830 405