Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Na Kollárovej ulici sa našli dva zatúlané psy. Majiteľa prosíme aby sa ozval na telefónne číslo 037 / 7879 895.