Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Na Zemianskej ulici sa stratila mladá mačka, počúva na meno Fialka. V prípade, že ju uvidite, prosíme zavolať na 0944155944.