Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dňa 22.11.2023 a 24.11.2023 pre chorobu neordinujeme.

Zastupovanie:

Streda: 8:00 hod. - 13:00 hod. vo Veľkom Cetíne

Štvrtok: 13:00 hod. - 16:00 hod. vo Vinodole

Piatok 8:00 hod. - 13:00 hod. vo Veľkom Cetíne

Telefonický kontakt do ambulancie Veľký Cetín, Vinodol: 0908 862 425

Akútne stavy - volať 155 alebo Pohotovosť pre dospelých Nitra od 16:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.