Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dnes v piatok 25.8.2023 sa položí druhá finálna vrstva asfaltu na Jágerskej ulici. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste na čerstvo položený asfalt nevstupovali autom, bicyklom, kočíkom, kolobežkou, motorkou, trojkolkou, štvorkolkou, korčuľami, skateboardom, fúrikom a podobne. 

Ďakujeme za pochopenie.