Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dnes začína rekonštrukcia Jágerskej ulice. Práce začínajú výkopmi a osadením cestných obrubníkov. Prosíme obyvateľov Jágerskej ulice o ústretovosť a prispôsobenie parkovania rekonštrukčným prácam.