Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

MUDr. Zuzana Kohútová oznamuje, že od 28.02.2022 do 04.03.2022 (vrátane) nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín od 8:00 - 11:30 hod., po telefonickom dohovore na tel. čísle: 037/6597215.