Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Oznamujeme Vám, že dnes t.j 13.09.2021 a zajtra 14.09.2021 v čase od 16.00 do 20.00hod sa v našej obci budú pohybovať zástupcovia spoločnosti Orange Slovensko za účelom optického pripojenia telekomunikačných služieb. V rámci novej kampane od spoločnosti Orange Slovensko, je možné využiť zľavu aj vo Vašich domácnostiach na internet a televíziu.

Pre prípadné ďalšie otázky volajte 0903 805 424 alebo 0915 989317

Ing.Ján Klacik
+421 903 805 424
Orange Slovensko
Jegorovova cesta 22
974 01 Banská Bystrica