Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že bude v dňoch 26.7.2021 až 1.8.2021 kvôli dovolenke zatvorená.