Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dnes sa Obec Malý Lapáš lúči s dlhoročným poslancom Obecného zastupiteľstva Miroslavom Együdom, ktorý zomrel 16. februára 2021 vo veku 70 rokov. Svojou prácou a odhodlaním bol neoddeliteľnou súčasťou obce. Úprimnú sústrasť rodine a príbuzným prejavujú starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu.