Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Od stredy 10. apríla do soboty 13. apríla budú na zbernom dvore pristavené dva veľkokapacitné kontajnery pre jarné upratovanie. Až do naplnenia môžete do nich ukladať veľkoobjemový odpad, ako sú staré nábytky, sedacie súpravy, matrace a podobne.

Odpad vhadzujte rozobratý, aby zabral čo najmenší priestor.

Za týmto účelom bude zberný dvor otvorený denne od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00.