Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zubná Ambulancia AB-Dent, s.r.o.  Golianovo oznamuje, že dňa 20. 11. 2023 nebude ordinovať.

Bolestivé prípady ošetrí MUDr. Knoteková Výčapy- Opatovce.