Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

dňa 25.5.2023, 26.5.2023 nebude ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí:

25.5.2023  MUDr. Stránska    PK Klokočina, Hviezdoslavova 1 NR

26.5.2023  MUDr. Šedová      ZS Lužianky