Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V areáli Materskej školy sa nachádza čierny vlčiak. Prosíme majiteľa aby si ho prišiel vyzdvihnúť.