Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Medzi Malým a Veľkým Lapášom sa našiel čierno hnedý pes. V prípade, že ste ho spoznali volajte obecný úrad.