Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

dňa 16.11.2022 a 18.11.2022 nebude ordinovať.

Akútne prípady ošetrí po telefonickom dohovore:
16.11. MUDr.Jurkovičová PK Chrenová,Fatranská 12 tel.č.: 037/653 74 71
18.11. MUDr.Knoteková Výčapy- Opátovce 491 tel.č.:37 / 779 50 28