Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude v dňoch 28 a 29.03.2022 otvorená v čase od 08:00 do 12:30hod a  30.03.2022 bude otvorená od 14:00 do 17:00 hod. z dôvodu sťahovania na Obecný úrad Veľký Lapáš.