Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dňa 15.2.2022 ambulancia AB-Dent, s.r.o. neordinuje. Akútne prípady ošetrí po predchádzajúcom telefonickom dohovore MUDr. Michalík, Farská 10, Nitra. Tel. č. 037/652 68 18