Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že dnes 30.09.2021 a 01.10.2021 zajtra bude pošta otvorená do 14:00hod.