Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude v dňoch 21.01.2021 a 22.01.2021 v poobedných hodinách otvorená len do 15.00hod.