Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia,

Obec Malý Lapáš zadala spoločnosti 3WSlovakia s.r.o. spracovať projekt virtuálneho cintorína, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov.

Virtuálny cintorín si môžete pozrieť na adrese http://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/671 Portál slúži nielen občanom obce Malý Lapáš, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu budú tiež informačné tabule, ktoré budú v najbližšej dobe inštalované priamo na cintoríne Malý Lapáš.

Portál umožňuje zapáliť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym virtuálnu sviečku. Na mape treba vybrať hrob, kliknúť na jeho číslo a následne kliknúť na tlačidlo pod fotografiou hrobu.

V prípade ak máte postrehy alebo nápady na funkčnosť portálu, môžete zaslať email na 3wslovakia@gmail.com.

V najbližšom období budeme vyzývať nájomcov hrobových miest na uzatvorenie nájomných zmlúv. O presnom termíne budeme včas informovať.