Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Obec Malý Lapáš zadala spoločnosti 3WSlovakia s.r.o. spracovať projekt virtuálneho cintorína, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov.

Virtuálny cintorín si môžete pozrieť na adrese http://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/671 Portál slúži nielen občanom obce Malý Lapáš, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu budú tiež informačné tabule, ktoré budú v najbližšej dobe inštalované priamo na cintoríne Malý Lapáš.

Portál umožňuje zapáliť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym virtuálnu sviečku. Na mape treba vybrať hrob, kliknúť na jeho číslo a následne kliknúť na tlačidlo pod fotografiou hrobu.

V prípade ak máte postrehy alebo nápady na funkčnosť portálu, môžete zaslať email na 3wslovakia@gmail.com.

V najbližšom období budeme vyzývať nájomcov hrobových miest na uzatvorenie nájomných zmlúv. O presnom termíne budeme včas informovať.