Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

od 1. februára 2020 prichádza k zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy.

Linka 403 468 Nitra-Vráble – Levice

  • Spoj 13 s odchodom z AS Nitra o 7.00 h posunutý na 7.10 h

Linka 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín

  • Spoj 6 s odchodom zo zast. Malý Lapáš, Na Pažiti o 15.55 h posunutý na 16.00 h
  • Spoj 9 s odchodom z AS Nitra o 7.40 h posunutý na 7.50 h
  • Spoj 37 s odchodom z AS Nitra o 16.00 h zrušená zachádzka do Malého Lapáša

Komplenté cestovné poriadky

403 415 Nitra – Vráble (pdf, 100 kB)

403 416 Nitra – Lapáš – Golianovo – Malý Cetín (pdf, 97 kB)

403 468 Nitra - Vráble – Levice (pdf, 103 kB)