Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom Lapáši Vás pozýva na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční 10. januára 2020 o 20.00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkom Lapáši.