Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje občanom, že pošta nebude doručovať zásielky tam, kde nie je schránka, označený dom (súpisné alebo orientačné číslo) alebo kde doručovateľku ohrozuje pes. Poštová schránka má byť umiestnená na hranici pozemku.