Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 01.10.2019 domácnosti na Hurbanovej, Kollárovej, Palárikovej a ulici Na pažiti v obci Malý Lapáš bez dodávky elektriny v čase od 9.00 do 15.00 hod. Rozpis orientačných parc. č. nájdete v prílohe.