Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Ambulancia zubného lekára MUDr. Kyselová nebude v dňoch 24.5.2019 a 27.5.2019 ordinovať. Zastupovať bude dňa 24.5.2019 MUDr. Libaiová, Ul. K rieke 2A, Dolné Krškany a 27.5.2019 MUDr. Ložeková, Poliklinika Párovce, Koceľova 29, Nitra.