Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

DHZ Malý Lapáš a Obec Malý Lapáš

Vás srdečne pozývajú na 7. ročník Detskej hasičskej súťaže O pohár starostu obce a 3. kolo Detskej ZSHL, ktorá sa uskutoční 14. júla 2024 na ihrisku v Malom Lapáši.

Program: 8:00 – 9:00 – prezentácia

               9:00 – 15:00 – súťaž v hasičských útokoch a štafete 8x50 m

Súťaží sa podľa pravidiel Detskej ZSHL!

Po 16:00 ďalší sprievodný program

O občerstvenie postarané!