Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 9.7.2024 a 10.7.2024 v čase od 07:30 do 15:00 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

MALÝ LAPÁŠ č. 50,51,52,52/OP,53,55,57,57/OP,58,59,60,60/VE,63,64,65,67,68,70,72/72,173,177,179,180,181,183,185,185/VE

ULICA SV. MARTINA č. 11,17,22,23,36

ČEREŠŇOVÁ ULICA č. 71

Západoslovenská distribučná, a. s.