Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia MUDr. Freya nebude dňa 16.04.2024 ordinovať.

ZASTUPOVANIE od  8.00 - 12.00 hod. vo Vinodole. Tel. kontakt: 0908 862 425. Akútne stavy volať 155 alebo pohotovosť pre dospelých Nitra od 16.00 hod.