Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia AB-Dent,s.r.o. nebude od 11.4.2024-22.4.2024 zo zdravotných dôvodov ordinovať.

Bolestivé prípady ošetrí.

11.4.  MUDr.Bedyová   Cabajská 10,Nitra

12.4.  MUDr.Buček       ZS Lefantovce

15.4.  MUDr.Cimráková Tribečská 4,Nitra

16.4.  MUDr.Štiková      PK Klokočina,Hviezdoslavova 1,Nitra

17.4.  MUDr.Fintorová   PK Chrenová Fatranská 12,Nitra

18.4.  MUDr.Gatci         PK Chrenová,Fatranská 12,Nitra

19.4.  MUDr.Hechtová   Willsonovo Nábr.86,Nitra