Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Obecný úrad v Malom Lapáši bude z technických a prevádzkových dôvodov zatvorený do 28.3.2024 (vrátane).