Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble oznamuje záujemcom o štúdium, ktorí sa nestihli zúčastniť talentových skúšok v riadnom júnovom termíne, že dodatočné prijímacie skúšky k školskému roku 2023/2024 do tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru sa uskutočnia v pondelok 11. septembra 2023 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny v ZUŠ vo Vrábľoch. Elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke školy www.zusvrable.sk