Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude  z prevádzkových dôvodov počas tohto týždňa otvorená nasledovne:

- pondelok 28.08.2023 od 8:00 do 10:00 hod.

- streda 30.08.2023 od 14:00 do 17:00 hod.

- štvrtok 31.08.2023 od 08:00 do 10:00 hod.