Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude pre chorobu dňa 28.11.2023 (utorok) a 30.11.2023 (štvrtok) zatvorená.