Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia Jágerskej ulice,

dovoľujeme si vás požiadať, aby ste svoje autá preparkovali mimo ulicu nakoľko zajtra, 2.8.2023,  bude ulica od 7:30 z dôvodu kopania dvoch vodovodných prípojok úplne neprejazdná. Tiež prosím preneste vrecia na plasty na začiatok ulice alebo pri multifunkčné ihrisko, pretože ani zberové auto na plasty sa tam nedostane. 

Zajtra sa začne aj s ukladaním obrubníkov po ľavej strane ulice. Tieto práce by mali byť dokončené do konca týždňa. Následne sa uložia obrubníky po pravej strane ulice. Ďalším krokom bude prerovnanie povrchu a uloženie dvoch vrstiev asfaltu do výšky obrubníkov. Na konci ulice bude zároveň vytvorené otočisko. Práce na Jágerskej by mali byť ukončené do polovice augusta.

Ďakujeme za ústretovosť.