Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že bude vo štvrtok 14.09.2023 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.