Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v decembri 2022 obec schválila zmenu v kapacitách odpadových nádob na zmesový komunálny odpad ako jedno z opatrení na zníženie množstva odpadu v obci. Cieľom je predísť extrémnemu nárastu nákladov a poplatkov po spustení povinného dotrieďovania odpadov od 1.1.2024. 

Väčšina obyvateľov pristupuje k triedeniu zodpovedne, no stále je veľa takých, ktorí sa v tejto oblasti môžu zlepšiť. Veľakrát sú v nádobách na zmesový odpad plasty, papier, tráva, burina a podobne. Počas posledných týždňov sme odobrali nálepky tým domácnostiam, ktoré mali nadpočet nádob. Keďže si to však obyvatelia nevšimli, zostali niektoré nádoby nevysypané.

Tento piatok dávame možnosť tieto nádoby vyložiť a budú vysypané. Zároveň Vás žiadame, aby ste do nádob, ktoré nie sú označené nálepkou obce, odpad neukladali.

Pripomíname, že až do odvolania, bude vývoz už od 6:00, preto si prosím pripravte svoje nádoby už dnes večer.

Ďakujeme.