Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

z technických dôvodov sa bude konať zvoz zeleného odpadu už v piatok 16.6.2023.