Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

od 1. júla 2023 začne obsluha novej autobusovej zastávky Malý Lapáš, Nitrianska. S novou zastávkou prichádza aj k zmene trasovania spojov. Nižšie si môžete pozrieť nové cestovné poriadky:

403415 Nitra - Vráble

403416 Nitra - Lapáš - Golianovo - Malý Cetín

403468 Nitra - Vráble - Levice

Zoznam zmien je nasledovný:

Linka 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín

 • Na spojoch 7,9,11,15,17,19,47,27,31,57,35,33,39,43,2,10,12,18,50,20,48,28,30,56 a 40 pridané nové zastávky Veľký Lapáš, Krížnica a Malý Lapáš, Nitrianska.
 • Vsunutie zastávok spôsobilo pretrasovanie uvedených spojov a zmenu ich tarifných kilometrov. Pri párnych spojoch sa zvyšujú tkm o +1 a pri nepárnych spojoch o - 1 tkm.
 • Pretrasovanie taktiež spôsobilo na dotknutých spojoch zmenu časových údajov na nácestných zastávkach a zmenu dĺžok jazdných dôb
 • Na spoji 31 zrušená poznámka o prípoji.
 • Na spojoch 53,45,49,51,16,38,40,52,44 a 46 zmenené znenie poznámky o prípojoch a nadväznosti
 • Spoj 22 zrušený
 • Spoj 17 pretrasovaný až po zastávku Veľký Lapáš,. Jednota
 • Spoj 16 posunutý zo zastávky Malý Lapáš, Na Pažiti z pôvodných 7.00 h na 6.55 h
 • Spoj 34 posunutý zo zastávky Malý Lapáš, Na Pažiti z pôvodných 15.00 h na 14.55 h
 • Spoj 6 posunutý zo zastávky Malý Lapáš, Na Pažiti z pôvodných 16.00 h na 15.55 h
 • Spoj 38 posunutý zo zastávky Golianovo z pôvodných 16.20 h na 16.25 h
 • Spoj 52 posunutý zo zastávky Golianovo z pôvodných 17.30 h na 17.25 h
 • Spoj 44 posunutý zo zastávky Golianovo z pôvodných 19.20 h na 19.25 h
 • Spoj 58 posunutý zo zastávky Veľký Lapáš, Jednota z pôvodných 17.55 h na 17.45 h

Posuny spojov z Golianova a V. Lapáša, Jednota sú spôsobené prispôsobením k časom linky 403468 Nitra - Vráble - Levice , ktorá taktiež má od 1.7.2023 zmenu CP. Linka bude premávať v taktovom režime. Jedná sa o pilotný projekt medzi VUC a ARRIVOU. Linka 403415 od 1.7.2023 z toho dôvodu prestáva premávať.